บริษัท เอเชีย วัน คลิก จำกัด

ASIA ONE CLICK CO.,LTD.

 • ใบอนุญาตเลขที่ 11/08856
 • สถานะการจดทะเบียน ปกติ

ประเภทการจดทะเบียน

ต่างประเทศ OUTBOUND

ที่อยู่

ตั้งอยู่เลขที่ 99/30 ถนน แจ้งวัฒนะ ตรอก/ซอย -
ตำบล/แขวง คลองเกลือ
อำเภอ/เขต ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11120
หมายเลขโทรศัพท์ 0985510947
อีเมล contact@asia1click.com
เวปไซด์ www.asia1click.com

ประวัติการจดทะเบียน
 • จดทะเบียนใบอนุญาตใหม่เมื่อวันที่

  09 สิงหาคม 2560
 • ครบกำหนดชำระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไปวันที่

  08 สิงหาคม 2562
 • เรื่องร้องเรียน

 • กรรมการบริษัท

  นายทักษะ บุนนาค นายกิตติกร กรรณเลขา นายไมตรี สรรพากิจวัฒนา