บริษัท เอเชีย วัน คลิก จำกัด

ASIA ONE CLICK CO.,LTD.

 • ใบอนุญาตเลขที่ 11/07925
 • สถานะการจดทะเบียน ยกเลิกใบอนุญาต

ประเภทการจดทะเบียน

ต่างประเทศ OUTBOUND

ที่อยู่

ตั้งอยู่เลขที่ 99/30 ถนน แจ้งวัฒนะ ตรอก/ซอย -
ตำบล/แขวง คลองเกลือ
อำเภอ/เขต ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11120
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล contact@asia1click.com
เวปไซด์ www.asiaoneclick.com

ประวัติการจดทะเบียน
 • เปลี่ยนแปลงรายการเมื่อวันที่

  08 พฤษภาคม 2558
 • ครบกำหนดชำระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไปวันที่

  07 พฤษภาคม 2560
 • เรื่องร้องเรียน

 • กรรมการบริษัท

  นายทักษะ บุนนาค นายกิตติกร กรรณเลขา