บริษัท แฟนคลับ ทัวร์ จำกัด

FANCLUB TOUR CO.,LTD.

 • ใบอนุญาตเลขที่ 11/07502
 • สถานะการจดทะเบียน ปกติ

ประเภทการจดทะเบียน

ต่างประเทศ OUTBOUND

ที่อยู่

ตั้งอยู่เลขที่ 64/192 ถนน สรงประภา ตรอก/ซอย วัดเวฬุวนาราม 12
ตำบล/แขวง ดอนเมือง
อำเภอ/เขต ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10210
หมายเลขโทรศัพท์ 0850571682
อีเมล FANCLUBTOUR@GMAIL.COM
เวปไซด์

ประวัติการจดทะเบียน
 • ชำระค่าธรรมเนียมราย 2 ปีเมื่อวันที่

  11 มีนาคม 2561
 • ครบกำหนดชำระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไปวันที่

  10 มีนาคม 2563
 • เรื่องร้องเรียน

 • กรรมการบริษัท

  นายประเสริฐ ศิริทัศนพานิช